Forretningsbetingelser


Alt det med små 

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle leverancer af spillene Assistancemelding Drab, Assistancemelding Røveri eller Drabsafdelingen fra DINNERGAMES A/S (Lykke & Co. A/S) med mindre andet er aftalt.

 

Procedure ved bestilling

Ved brug af formular på www.dinnergames.dk
Når vi har modtaget din bestilling, vil vi gennemgå den hurtigst muligt, og vende tilbage med en egentlig ordrebekræftelse. På hverdage sker dette normalvis i løbet af få timer. Kan vi ikke levere det ønskede spil på det ønskede tidspunkt, vil vi kontakte dig med henblik på om du ønsker et af vores andre spil – eller gennemførelse på alternativt tidspunkt. 

Først når du har modtaget den endelige ordrebekræftelse, betragtes aftalen som endeligt indgået.

Vi sender som udgangspunkt ordrebekræftelsen til den oplyste emailadresse. Såfremt vi får brug for at kontakte dig telefonisk, vil vi ikke oplyse hvor vi ringer fra, så arrangementet stadig kan være en overraskelse for dine kollegaer.

Ved bestilling via telefon
Bestiller du via telefon, vil vi efterfølgende sende dig en ordrebekræftelse. Vi sender som udgangspunkt ordrebekræftelsen til den oplyste emailadresse. Såfremt vi får brug for at kontakte dig telefonisk, vil vi ikke oplyse hvor vi ringer fra, så arrangementet stadig kan være en overraskelse for dine kollegaer.

 

Koordinering
Vi vil kontakte dig ca. 1 uge inden arrangementet, og aftale nærmere hvad angår holdinddeling, lokaler, opstart m.m. Har du nogle spørgsmål inden – eller ønsker du at aftale disse ting tidligere, er du altid velkommen til at kontakte os via telefon eller email.

Koordineringsmøder på stedet hvor arrangementet afholdes eller på jeres egen adresse, er ikke indeholdt i vores priser medmindre det er angivet (f.eks. i PLUS-udgaverne af de fleste spil). Du er dog meget velkommen til at besøge os på vores kontor. Dette bør dog altid aftales i forvejen – så har vi kaffen klar :-)


Koordineringen klares normalvis via telefon eller email. Vi deltager også gerne via medhør på telefonen i jeres eventuelle interne møder om arrangementet. Møder via Skype arrangeres også gerne. Ønskes et egentligt møde på stedet hvor arrangementet gennemføres eller på jeres egen adresse, hvor vi er fysisk tilstede, kan dette arrangeres mod betaling af udgifter forbundet hermed.

 

Aflysning foretaget af kunde

Ved aftalens indgåelse er denne bindende i sin helhed. Aflyses et arrangement, er kunden erstatningsansvalig over for DINNERGAMES A/S efter dansk rets almindelige regler, men skal som minimum betale følgende:

  • Ved afbestilling mere end 4 uger før arrangementet, betales 50 % af det samlede kontraktbeløb.
  • Ved afbestilling 4 uger eller mindre før arrangementet, betales 100 % af det samlede kontraktbeløb.

Foredrag o.l. tilvalg kan ikke afbestilles. 

Enhver ændring i forhold til det i ordrebekræftelsen anførte, betragtes som afbestilling og eventuel genbestilling.

 

Aflysning foretaget af DINNERGAMES A/S
DINNERGAMES A/S er i nedenstående tilfælde berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist:

  • I tilfælde hvor DINNERGAMES A/S anser arrangementet for uforsvarligt at gennemføre, f.eks. ved meget berusede deltagere.
  • Såfremt kunden på dagen vælger at rykke starttidspunktet, uanset grund, således DINNERGAMES A/S ikke vil kunne nå at gennemføre eventuelt efterfølgende arrangementer andetsteds planmæssigt.

DINNERGAMES A/S fraskriver sig ethvert ansvar for forhold der indtræffer og som ligger uden for vores rådighed, herunder force majeure, brand, indbrud, ildsvåde, strejke, lockout, handelshindringer, politiske hindringer, råstofmangel, oversvømmelser, skybrud, snestorm eller ethvert ikke blot usædvanligt, men tillige ikke-forventeligt vejrforhold, brolukninger, færdselsuheld eller lignende trafikale problemer, naturkatastrofer, terror, uventede prisstigninger, samt ethvert andet force majeure lignende forhold. Dette gælder også sygdom eller dødsfald hos en af aktørerne eller dødsfald i dennes nærmeste familie.

 

Ovenstående gælder også såfremt disse forhold indtræffer for vores leverandører, aktører eller andre samarbejdspartnere.

 

Forsikring
Deltagerne er selv erstatningsansvarlige under deltagelse i spillene. Dvs. det er kundens egen forsikring der dækker.

 
 

 

 

DINNERGAMES A/S laver Danmarks bedste og mest gennemførte Murder Mystery spil til virksomheder.

DINNERGAMES er et produkt fra:

LykkeCo_logo

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

ANDRE PRODUKTER VI TILBYDER

 

UTRADITIONEL TEAMBUILDING
Charity-teambuilding.com

  PLAY WITH YOUR MIND
Inventorlab.dk

GØR-DET-SELV AKTIVITETER  
Teambuildinginabox.dk 
 

BESØG OS PÅ FACEBOOK

 

KONTAKT OS

 

HVERDAGE KL. 9-15
+45 70 227 1-1-2

VI ER HURTIGE PÅ MAILEN 
mail@lykkeco.dk

SKAL VI DRIKKE KAFFE?
Besøg os
Vi leverer i hele landet! 

 

© Copyright 2007-2017 DINNERGAMES A/S - et produkt fra Lykke & Co. A/S  |  Alle rettigheder forbeholdes